Grade 1 Filipino Worksheets

The following Grade 1 Filipino worksheets are based on the textbook Komunikasyon 1 and handouts from my daughter’s teacher.  These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake 😛 – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited. 🙂  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.  🙂

Pagtukoy sa Mga Tunog/Huni sa Paligid

Alpabetong Filipino

Alpabetong Filipino (pagkasunod-sunod ng mga letra at salita) – new 08.2014

Katinig at Patinig

Pagpapantig

Pagpapantig Set B – new 08.2014

Bilang ng Pantig / Anyo ng Pantig / Magalang na Pagbati

Paghinuha sa Susunod na Mangyayari – new 08.2014

 

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Need help with the answers?  Request answer keys by leaving a comment below with the worksheet title and your email address. 🙂

Comments

 1. Pilar Pinga Cruz says:

  Thanks ads for the Filipino worksheets. We need these badly! Now we have ativities to use tonight for Yarie’s Filipino and Civic exams tomorrow. Super thanks!

 2. Its a big help .

 3. maria armi j.morgado says:

  thank you po… its a big help for me..

 4. Meron lang po ako itatanong.meeon po kasing ass. Ang anak ko grade 1 level.ano po ba ang isasagot ko.ito po ang assignment ng anak ko.filipino:pantingin
  1.kabataan=_______

  • Kung pantigin po ang pinapagawa, ang sagot po ay ka-ba-ta-an. Ang pantig ay bawat tunog o pagbukas ng labi sa pagbigkas ng salita. Ang salitang “kabataan” ay may apat (4) na pantig, “ka-ba-ta-an”. Ito ang iba pang halimbawa:
   paaralan = pa-a-ra-lan (4 pantig)
   mangga = mang – ga (2 pantig)
   magkakaibigan = mag-ka-ka-i-bi-gan (6 pantig)

Speak Your Mind

*