Grade 2 Filipino Worksheets

The following Grade 2 Filipino worksheets are based on the textbook Baybayin 2 and handouts from my daughter’s teacher. These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake ? – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited.  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.

Mga Magagalang na Pananalita (08.2015)

Diptonggo, Klaster, at Kayarian ng mga Salita (08.2015)

Mga Tunog sa Paligid (08.2015)

Alpabetong Filipino (08.2015)

Anyo ng Pantig (08.2015)

 

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Need help with the answers?  Request answer keys by leaving a comment below with the worksheet title and your email address. :-)

Grade 2 Mother Tongue Worksheets

The following Grade 2 Mother Tongue worksheets are based on the textbook Inang Wika 2 and handouts from my daughter’s teacher. These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake ? – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited.  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.

Pangngalan (Pantangi o Pambalana) (o8.2015)

Mga Pagdiriwang sa Isang Taon (o8.2015)

Mga Araw sa Isang Linggo at Buwan sa Isang Taon (o8.2015)

Katotohanan o Opinyon (08.2015)

Pagpuno ng Polmularyo (o8.2015)

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Need help with the answers?  Request answer keys by leaving a comment below with the worksheet title and your email address. :-)

Grade 2 Araling Panlipunan Worksheets

The following Grade 2 Araling Panlipunan worksheets are based on the textbook Kayamanan 2 and handouts from my daughter’s teacher.  These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake ? – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited.  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.

Mga Makasaysayang Lugar (08.2015)

Mga Anyong Lupa at Tubig (08.2015) – correction: kindly add “lawa” to the choices in the first exercise. 🙂

Mga Direksyon (08.2015)

Mga Natatanging Personalidad (08.2015)

Ang Komunidad(08.2015)

Noon at Ngayon: Mga Pagbabago sa Komunidad (09.2015)

Mga Sagisag ng Komunidad: Bantayog, Estruktura, Mahalagang Bagay (09.2015)

Mga Sinaunang Tao (09.2015)

Populasyon at Pagtala sa Graph (09.2015)

Mga Natatanging Ugali ng mga Pilipino (09.2015)

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Need help with the answers?  Request answer keys by leaving a comment below with the worksheet title and your email address. :-)

Grade 1 English Worksheets

The following Grade 1 English worksheets are based on the textbook Essential English 1 and handouts from my daughter’s teacher.  These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake 😛 – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited. 🙂  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.  🙂

Beginning and Middle Sounds

Consonant Blends

Diphthongs

Rhyming Words

Parts of the Book

School and Street Signs

 

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Grade 1 Filipino Worksheets

The following Grade 1 Filipino worksheets are based on the textbook Komunikasyon 1 and handouts from my daughter’s teacher.  These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake 😛 – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited. 🙂  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.  🙂

Pagtukoy sa Mga Tunog/Huni sa Paligid

Alpabetong Filipino

Alpabetong Filipino (pagkasunod-sunod ng mga letra at salita) – new 08.2014

Katinig at Patinig

Pagpapantig

Pagpapantig Set B – new 08.2014

Bilang ng Pantig / Anyo ng Pantig / Magalang na Pagbati

Paghinuha sa Susunod na Mangyayari – new 08.2014

 

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Need help with the answers?  Request answer keys by leaving a comment below with the worksheet title and your email address. 🙂