Grade 2 Araling Panlipunan Worksheets

The following Grade 2 Araling Panlipunan worksheets are based on the textbook Kayamanan 2 and handouts from my daughter’s teacher.  These worksheets can be downloaded for free for personal home use only. I create these worksheets myself – often late at night while struggling to stay awake ? – so please pardon any typo or gram errors.  Kindly inform me if you do see anything that needs to be edited.  I’ll be adding more worksheets throughout the school year so do bookmark this page and check new uploads every now and then.

Mga Makasaysayang Lugar (08.2015)

Mga Anyong Lupa at Tubig (08.2015) – correction: kindly add “lawa” to the choices in the first exercise. 🙂

Mga Direksyon (08.2015)

Mga Natatanging Personalidad (08.2015)

Ang Komunidad(08.2015)

Noon at Ngayon: Mga Pagbabago sa Komunidad (09.2015)

Mga Sagisag ng Komunidad: Bantayog, Estruktura, Mahalagang Bagay (09.2015)

Mga Sinaunang Tao (09.2015)

Populasyon at Pagtala sa Graph (09.2015)

Mga Natatanging Ugali ng mga Pilipino (09.2015)

Click here for worksheets for other grade levels and subjects.

Need help with the answers?  Request answer keys by leaving a comment below with the worksheet title and your email address. :-)